Pravno obvestilo

Tiskanje in objava, v skladu s 24. in 25. čl. avstrijskega Zakona o medijih in informiranju, v skladu s 5. čl. avstrijskega Zakona o e-trgovini kot tudi 14. čl. avstrijskega Trgovinskega zakonika 

Družba: IMMOFINANZ AG 

Registrirani sedež: 1100 Dunaj, Avstrija 

Naslov: Wienerbergstraße 9, 1100 Dunaj, Avstrija 

Telefon: +43 (0)1 88 090 

E-pošta: mail@immofinanz.com 

Sodišče registra družb: Gospodarsko sodišče na Dunaju 

Registrska številka družbe: 114425 y 

DDV št.: ATU 37681807 

Upravni svet: Radka Doehring, Pavel Měchura

Nadzorni svet: Miroslava Greštiaková, Martin Němeček, Gayatri Narayan, Stefan Guetter, Philipp Amadeus Obermair, Werner Ertelthalner


Cilj poslovanja družbe: Nakup in prodaja nepremičnin ter vlaganje v nepremičnine, zakup, upravljanje z nepremičninami in vodenje nepremičnin, razvoj projektov 

Članstvo: Dunajska gospodarska zbornica 

Pristojni regulativni organ: avstrijski Organ za nadzor finančnega trga 

Otto-Wagner-Platz 5 A-1090 Dunaj 

Veljavna zakonodaja: avstrijski Zakon o trgovini iz leta 1994 

Registrska številka obdelave podatkov: 0607274