Právní upozornění

Tiráž a zveřejnění v souladu s §§ 24, 25 rakouského Zákona o sdělovacích prostředcích a informacích, v souladu s § 5 rakouského Zákona o elektronickém obchodování, jakož i § 14 rakouského Obchodního zákoníku

Společnost: IMMOFINANZ AG 

Sídlo: 1100 Vídeň, Rakousko 

Adresa: Wienerbergstraße 9, 1100 Vídeň, Rakousko 

Tel.: +43 (0)1 88 090 

E-mail: mail@immofinanz.com 

Rejstříkový soud: Obchodní soud ve Vídni 

Registrační číslo společnosti: 114425 y 

DIČ: ATU 37681807 

Představenstvo: Radka Doehring, Pavel Měchura

Dozorčí rada: Miroslava Greštiaková, Martin Němeček, Gayatri Narayan, Stefan Guetter, Philipp Amadeus Obermair, Werner Ertelthalner


Předmět podnikání společnosti: Koupě a prodej nemovitostí a investice do nemovitostí, pronájem, řízení a správa nemovitostí, provádění projektů 

Členství: Vídeňská obchodní komora 

Příslušné regulatorní orgány: Rakouský úřad pro finanční trh Otto-Wagner-Platz 5 A-1090 Vídeň 

Rozhodné právo: Rakouský obchodní zákon z r. 1994 

Registrační číslo pro zpracování údajů: 0607274