Oznámenie o právnych skutočnostiach

Oznámenie a zverejnenie v súlade s ustanovením § 24, 25 Zákona o médiách Rakúskej republiky a informácie v súlade s ustanovením § 5 Zákona o elektronickom obchode Rakúskej republiky a ustanovením § 14 Obchodného zákonníka Rakúskej republiky 

Spoločnosť: IMMOFINANZ AG 

Sídlo: 1100 Viedeň, Rakúska republika 

Adresa: Wienerbergstraße 9, 1100 Viedeň, Rakúska republika 

telefón: +43 (0)1 88 090 

Email: mail@immofinanz.com 

Spoločnosť zapísaná v registri: Obchodného súdu Viedeň 

IČO: 114425 y 

IČ DPH: ATU 37681807 

Predstavenstvo: Radka Doehring, Pavel Měchura

Dozorná rada: Miroslava Greštiaková, Martin Němeček, Gayatri Narayan, Stefan Guetter, Philipp Amadeus Obermair, Werner Ertelthalner


Predmet obchodnej činnosti: Nákup a predaj nehnuteľností, investovanie do nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, development 

Členstvo: Vienna Chamber of Commerce (Viedenská obchodná komora) 

Kompetentná regulačná autorita: Austrian Financial Market Authority Otto-Wagner-Platz 5 A-1090 Viedeň 

Aplikovaná legislatíva: Rakúsky obchodný zákon z roku 1994 

Registračné číslo spracovania údajov: 0607274