Witaj w STOP SHOP

Parki handlowe zapewniające wygodę zakupów

DANE OSOBOWE W MONITORINGU STOP SHOP

Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku, numeru rejestracyjnego pojazdu, zapisanego w systemie monitoringu wizyjnego parków handlowych STOP SHOP w Polsce (Dane Osobowe) jest STOP SHOP Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa, nr KRS: 289095 (Administrator).

Dane Osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia i osób przebywających na terenie STOP SHOP oraz dokumentacji incydentów mogących stanowić naruszenie prawa – art. 6 ust. 1 lit. d) i f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Okres przechowywania Danych Osobowych: do nadpisania nagrania w systemie (nie dłużej niż 14 dni od nagrania). Jeśli nagranie obejmuje incydent mogący stanowić naruszenie prawa, okres przechowywania Danych Osobowych może zostać przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub przedawnienia roszczeń.

Obszar parków handlowych STOP SHOP objęty monitoringiem Administratora: otoczenie obiektu (parking zewnętrzny, strefa dostaw, ciąg komunikacyjny, wewnętrzne drogi dojazdowe).

Dane Osobowe są udostępniane w niezbędnym zakresie:
• CBRE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 20238: zarządcy STOP SHOP;
• HALWIT Facilities Witold Szmidt, NIP 5781960297: zapewniającemu obsługę techniczną nieruchomości, w tym systemów monitoringu.
• IMMOFINANZ Services Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 289401: zapewniającej Administratorowi wsparcie operacyjne oraz prawno-księgowe.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do Danych Osobowych, usunięcia Danych Osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia Danych Osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych.

Dochodzić praw związanych z ochroną danych osobowych oraz uzyskać dodatkowe informacje możesz pod adresem internetowym: http://www.immofinanz.com/dsgvo lub pisemnie na adres Administratora.

W przypadku uznania, że Administrator narusza Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE W MONITORINGU STOP SHOP AUCHAN I MEDIA MARKT WŁOCŁAWEK

Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku, numeru rejestracyjnego pojazdu, zapisanego w systemie monitoringu wizyjnego parków handlowych STOP SHOP w Polsce (Dane Osobowe) jest IMMOFINANZ Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa, nr KRS: 203137(Administrator).

Dane Osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia i osób przebywających na terenie STOP SHOP oraz dokumentacji incydentów mogących stanowić naruszenie prawa – art. 6 ust. 1 lit. d) i f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Okres przechowywania Danych Osobowych: do nadpisania nagrania w systemie (nie dłużej niż 14 dni od nagrania). Jeśli nagranie obejmuje incydent mogący stanowić naruszenie prawa, okres przechowywania Danych Osobowych może zostać przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub przedawnienia roszczeń.

Obszar parków handlowych STOP SHOP objęty monitoringiem Administratora: otoczenie obiektu (parking zewnętrzny, strefa dostaw, ciąg komunikacyjny, wewnętrzne drogi dojazdowe).

Dane Osobowe są udostępniane w niezbędnym zakresie:
• CBRE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 20238: zarządcy STOP SHOP;
• HALWIT Facilities Witold Szmidt, NIP 5781960297: zapewniającemu obsługę techniczną nieruchomości, w tym systemów monitoringu.
• IMMOFINANZ Services Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 289401: zapewniającej Administratorowi wsparcie operacyjne oraz prawno-księgowe.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do Danych Osobowych, usunięcia Danych Osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia Danych Osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych.

Dochodzić praw związanych z ochroną danych osobowych oraz uzyskać dodatkowe informacje możesz pod adresem internetowym: http://www.immofinanz.com/dsgvo lub pisemnie na adres Administratora.

W przypadku uznania, że Administrator narusza Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.